Miért érdemes az Inclouded Központot választani?

Az Inclouded Központ egyediségét az adja, hogy a –fent említett adatok és algoritmusok mellett- teljes mértékben rendelkezésére áll minden szükséges IT infrastruktúra, amely a különböző projektötletek gyors megvalósítását teszi lehetővé. A telemedicina rendszerünk révén esetenként 90%-os idő és fejlesztési erőforrás megtakarítással is elérhető, ami a mai startup világban könnyen a siker és a bukás közti válaszfal lehet. Ezen felül, a FuturICT.hu platformunk lehetővé teszi a különböző orvosi tényállásokhoz tartozó gyors és nagy mennyiségű, pl. 10000 fő bevonásával készülő, anonim információ- és adatgyűjtést és -elemzést. Az orvosi hátterünket a szakembereink sokéves, betegellátásban, klinikai kísérletekben szerzett szakmai tapasztalataira alapoztuk. Az Inclouded Központ fejlesztésekor elsődleges szempont volt a megfelelő orvos szakmai támogatás. Mindezt azért, hogy a Központ segítségével születő projektek orvosi validációját nagyban megkönnyítsük, és sokszor bonyolult, hosszas, és nagy erőforrást igénylő orvosi kísérletekben hasznos segítséget tudjunk nyújtani partnereinknek.

gazdasági szakterület az innovatív telemedicinális termékek előzetes piackutatásában, piacra vitelében nyújt segítséget, igény esetén, bekapcsolódik az üzleti tervezésbe. Egy olyan általános go-to- market stratégia és kommunikációs modell kidolgozásában tudunk segíteni, mely lehetőséget teremt a telemedicina megoldások gyors és hatékony bevezetésére a korszerű marketingkommunikáció használatával. Ezen felül, biztosítani tudjuk a teljes jogi hátteret a termékek eredetiségének védelmében.

Az Inclouded Telemedicina Központ vonzó kutatási, fejlesztési és szolgáltató partnerré kíván válni mind Magyarországon, mind nemzetközi viszonylatban. Szaktudásunkat az egészségügyi szektor fejlesztése érdekében kívánjuk kamatoztatni, támogatjuk új ellátási modellek kialakítását intelligens és innovatív infokommunikációs technológiák használatával.

Kutatási és szolgáltatási portfóliónk fejlesztése alapján az Inclouded Telemedicina Központ a következő együttműködési lehetőségeket ajánlja Önnek, és vállalkozásának:

 1. Az Inclouded mobil platform használata és egyedi fejlesztések a platformon
 2. Távmonitorozó eszközök továbbfejlesztése és kapcsolódó szolgáltatások bővítése
 3. Intelligens elemzés, adatbányászat és adatvagyon-kezelés
 4. Klinikai és IT-tesztkörnyezet biztosítása

Mi bizonyítja hozzáértésünket?

Az Inclouded központ eredményességét, használhatóságát számos, már kifejlesztett, vagy fejlesztés alatt álló, telemidicinával kapcsolatos alkalmazás/szoftver bizonyítja, az egyetemen működő Szoftverfejlesztési Tanszék munkája nyomán. A teljesség igénye nélkül, ilyen a Proseniis, melynek keretében, a megcélzott csoport –többségében neurológiai betegek – felé olyan újszerű szolgáltatásokat terveztünk, mint afáziás betegek, demenciában szenvedők anyanyelvi fejlesztése, artikulációs, beszédpercepciós és beszédprodukciós képességeinek felmérése és fejlesztése. Szintén a Tanszékünkhöz köthető az „EDH rendszer” amely telemedicinális megoldást nyújt interaktív kommunikációs csatornaként működve az otthoni felhasználók és egészségügyi dolgozók között, azaz, lehetőséget nyújt az otthon mért egészségügyi adatok valós időben való megosztására az arra kijelölt orvossal az interneten keresztül. Lentebb olvasható 5 kiemelkedő projektünk rövid leírása a közelmúltból:

 • TOMI, magyar állam és az EU által finanszírozott K + F projekt , Febr 2013 - április 2015
  Téma: A telemedicina - orientált matematikai, gazdasági és orvosi kutatás.
  Közvetlen cél: valós klinikai / orvosi szükségletekre épülő gyors mobil alkalmazások fejlesztése,
  alkalmazások klinikai validációja, és használhatóság vizsgálata, 
  felkészülés közösségi adatgyűjtésre és a lakossági szűrésekre, emellett az Inclouded telemedicina Center létrehozása.
 • A Future ICT , magyar állam és az EU által finanszírozott K + F projekt , december
  2012 - december 2014
  Téma: Info- és kommunikációs technológia jövője, és hatása a társadalomra.
  Általános cél: vizsgálatok olyan területeken, mint a hálózatok dinamikája (pl járványok
  terjedése), a természetes nyelvek fejlődése (például az adatbányászat a természetes
  nyelvek segítségével), teljesen megosztott adatfeldolgozó (pl alkalmazások mobilon
  való adatfeldolgozáshoz), twitter adatfolyam feldolgozása , adatvédelem .
  Különleges téma: okos telefon „middleware” teljesen megosztott adatfeldolgozáshoz,
  nyilvános anonim adatgyűjtést , nyilvános anonim adatbányászat, szemantikai egyezés.
 • Proseniis , magyar állam és az EU által finanszírozott K + F projekt , június 2008 - december 2011
  Téma: távfelügyeleti eszközök fejlesztése a hatékony otthoni gondozáshoz az idősek,
  betegek és családjaik számára.
  Általános cél: a minőség és a költséghatékonyság növelése, az egészségügyi
  szolgáltatások fejlesztése új szolgáltatási modellekkel, módszerekkel és globálisan
  versenyképes eszközökkel.
  Közvetlen cél: egy integrált, standardizálható rendszer által támogatott innovatív,
  korszerű mérési és info- és kommunikációs technológia fejlesztése. Az orvosi
  szakértelem mellet egészségügyi minták integrálása, hogy a rendszer egy személyre
  szabott, otthoni monitoring megoldás adhasson, különösen azok számára, akik
  idegrendszeri betegségben szenvednek (agyvérzés , demencia, depresszió).
 • CO - LLAB , CIP -ICT- PSP - 2007-1 EU (FP7 ) - Magyarország , március 2007 -
  2010. szept
  CO - LLABS azonosítani, és kifejleszteni hivatott speciális pilotokat a „Living labs”
  alapú KKV innovációs folyamatokra, olyan területeken, mint az e-egészségügy, e-
  business és e-integráció. A munka alapját a tudáscsere és jelenlegi Living Labs
  gyakorlatok és tapasztalatok megértése adta. A tematikus hálózat támogatta a
  kölcsönhatást a regionális, nemzeti és európai szintű döntéshozók között,
  konszenzust kialakított a Living labs megközelítésben, amely sarkalatos pontja az
  európai innovációs politikának.
  Általános cél: egy európai szintű konszenzusos módszertan elfogadása IKT-alapú
  Living Lab szolgáltatásokat és gyakorlatokat illetően, hogy a kkv-k javítani tudják az
  innovációs képességeiket és folyamataikat, és részesülhessenek a "nyitott innováció"–s
  környezet adta előnyökből.
 • Telenor Digitális Magyarország , ipar által finanszírozott projektek , 2010, 2011
  Általános cél: mobil alapú telemedicina eszközök vizsgálata használhatóság, és
  biztonság tekintetében.
  Közvetlen cél és eredmények: Hibrid, telemedicina specifikus felhők mobiltelefonnal
  való kapcsolatának biztonsági vizsgálata, architektúra, módszertan, szoftver
  referencia architektúrák összehasonlításához szükséges eszközök fejlesztése. Mobil
  alkalmazások és érzékelők fejlesztése vérnyomás, vércukorszint, és súlya
  méréséhez, ezen eszközök klinikai validálása és adatgyűjtés.